zpět na úvodní stránku

Partnerství a výstava

Dovolujeme si pozvat vás na letošní XXVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzivnej medicíny.

Tento rok nabízíme jedinečnou možnost účastnit se výstavy v rámci 17. Světového kongresu anesteziologie WCA 2020, který se koná 5.-9.9.2020 v prostorách 02 Universum. České a slovenské společnosti mají možnost účastnit se výstavy za speciálních podmínek.

V případě dotazů nebo zájmu o sponzorství či vystavovatelskou plochu, prosíme kontaktujte paní Alenu Füllsackovou.

Ms. Alena Šarlota Füllsacková
Executive Coordinator

GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
fullsackova@guara n  t. cz
www.guarant.cz

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2020@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.